Beethovenova 26,

Trnava

917 08

 

Tel.: +421905 384 714

Mail: ttvytahy@gmail.com

 

Tel.: +421 905 345 298

Mail: ttvytahy@gmail.com

Kontakt

TT-VYTAHY.SK © 2014 All Rights Reserved

Navigácia

 

Súčasný stav

Väčšina výťahov na Slovensku bola nainštalovaná už pred viac ako 30 rokmi... [VIAC]

Väčšina výťahov na Slovensku bola inštalovaná už pred viac ako 30 rokmi. Vyskytujú sa aj prípady, keď je výťah v prevádzke viac ako 40 či 50 rokov. Výťah je dopravným prostriedkom, ktorý je súčasťou každodenného života. Tak ako v prípade všetkých dopravných zariadení, aj bezpečnosť výťahov a normy, ktoré musia nové výťahy spĺňať, prešli počas ostatných rokov vývojom, a to predovšetkým smerom k zvýšeniu bezpečnosti prepravovaných osôb. Po 30 rokoch ich používania sa riziká spojené s ich prevádzkou stále zvyšujú. Po takom čase je výťah na hranici svojej životnosti alebo za ňou. V súlade so v súčasnosti platnými predpismi sú len výťahy inštalované po roku 1993. To je rok zavedenia nových noriem radu STN EN 81.

 

Bezpečnostné riziká spojené s prevádzkovaním starých výťahov a posúdenie ich rizikovosti vzhľadom na dnešnú legislatívu sa upravujú v norme STN EN 81-80: 2004 (Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov.). Drvivá väčšina prevádzkovaných výťahov nespĺňa požadovanú bezpečnostnú, technickú, hygienickú (nadmerný hluk vzhľadom na normy o emisiách hluku v obytných domoch – predovšetkým byty v blízkosti strojovne) a v neposlednom rade aj estetickú úroveň.Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré vnímajú užívatelia, patrí: nepresné zastavovanie kabíny výťahu, vysoká hlučnosť stroja výťahu a zatvárania šachtových dverí, energetická nevýhodnosť a časté odstávky z dôvodu opráv, ktoré sprevádzajú nemalé investície do prevádzky výťahov.

 

 

Najčastejšie nedostatky z hľadiska bezpečnosti prevádzky výťahu sú chýbajúce kabínové dvere,šachtové dvere s drevenou konštrukciou s nebezpečným mechanizmom ovládania zaisťovania, nebezpečná konštrukcia protiváhy a jej vedenie, funkčnosť zachytávacieho zariadenia kabíny, ako aj spôsob riadenia vzhľadom na počet cyklov a s tým spojená hospodárnosť prevádzky (pri starom riadení nie je možný zber). Všetky bezpečnostné riziká sú uvedené v norme STN EN 81-80. Odkúpením bytov do súkromného vlastníctva prechádza zodpovednosť za prevádzku výťahu na všetkých majiteľov bytov, preto by si vlastníci bytov mali nechať posúdiť výťah v zmysle uvedenej normy. Vďaka tomu sa presne oboznámia s úrovňou bezpečnosti svojho výťahu.

Určite ste zažili situáciu, keď Vás po nastúpení do výťahu zvierala úzkosť a strach, ktoré boli spôsobené zníženým pocitom bezpečia a komfortu. Prečo si spoločný priestor nezveľadiť spoločnými silami?

 

Ku kvalitnému bývaniu bezpochyby patrí aj plne funkčný a estetický výťah vo Vašom dome. Výťah, ktorý Vás bezpečne a pohodlne odvezie na požadované poschodie. Realizujeme riešenie, ktoré splní Vaše nároky na funkčnosť, estetickú stránku výťahového zariadenia a bude prístupné Vašim finančným možnostiam.