Beethovenova 26,

Trnava

917 08

 

Tel.: +421905 384 714

Mail: ttvytahy@gmail.com

 

Tel.: +421 905 345 298

Mail: ttvytahy@gmail.com

Kontakt

TT-VYTAHY.SK © 2014 All Rights Reserved

Navigácia

 

Servis, odborné prehliadky

Pravidelným vykonávaním predpísaných revíznych prehliadok a skúšok sa minimalizuje poruchovosť výťahov... [VIAC]

Možnosti riešenia problémov s výťahom sú tri: postupná modernizácia, rekonštrukcia a výmena výťahu... [VIAC]

Rekonštrukcie, výmeny

Servis, odborné prehliadky, odborné skúšky

 

 

Pravidelným vykonávaním predpísaných revíznych prehliadok a skúšok, odborne vykonanou údržbou sa znižuje poruchovosť výťahov a množstvo rizík, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadenia.

Rozsah pravidelnej paušálnej údržby:

- odborné prehliadky

 

- revízie, čistenie, mazanie,

 

- bežné opravy

- Vykonávanie pravidelných trojmesačných odborných prehliadok

 

     revízie v súlade so zákonom č. 571/2001 Z.z., vyhláškou č.718/2002 Z.z., nariadením vlády SR č. 327/

 

     2003, STN 274002 a STN 332570.

 

- Vykonávanie mazania výťahov podľa mazacieho plánu výrobcu výťahu.

 

 

 

- Čistenie výťahov:

 

     1x mesačne čistenie výťahu od prevádzkových nečistôt a 2x ročne

     mechanizmy šachtových dverí, el. prístroje, závesy, kladky, mechanizmus kabínových

 

     dverí, strop kabíny, výťahový stroj, brzdu a výťahový rozvádzač.

 

 

 

- Odstraňovanie porúch kvalifikovaným pracovníkom

 

     s nástupom na poruchu do 8 hodín od jej nahlásenia

 

 

 

- Odstraňovanie porevíznych závad:

 

     STROJOVŇA - nastavenie brzdy, zriadenie el. motora, výmena el. prístrojov, stykačov, relátok,

                          ističov, poistiek, žiaroviek

 

     ŠACHTA - oprava a zriadenie šachtových dverí, zriadenie a upevnenie vodítok, zriadenie a

                    výmena spínačov, zriadenie spínača závažia OR

 

     KABÍNA A VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE - zriadenie kabínových dverí, zriadenie a výmena el. prístrojov,

                                                          zriadenie závesov lán, výmena tlačítkových spínačov, výmena žiarovky, zriadenie lanka OR

6 Týždenné prehliadky – činnosť dozorcu výťahu

Zabezpečenie činnosti dozorcu výťahu, kontrola funkčnosti a bezpečnosti všetkých častívýťahu, vyprostenie zaseknutých osôb a opravenie výťahu.

Rozsah ďalších služieb nad rámec paušálu

 

     - Odborné skúšky-3.ročné,

        pravidelné odborné skúšky v rozsahu a termínoch uvedených vo vyhláške 718/2002 Z.z. a STN 27 4002.

 

     - Úradné skúšky-6.ročné

        s Technickou inšpekciou

 

     - Zabezpečenie (stratenej) technickej dokumentácie,

        všetkých potrebných certifikátov a posúdenie zhody, nakoľko sme dovozca, predajca, ako aj montážna a    

        servisná organizácia výťahov vášho typu.

 

     - Všetky práce vykonávajú vyškolení zamestnanci.

        Zaškolenie pracovníkov určených na činnosť dozorcu výťahov vykoná naša firma zdarma, pokiaľ si nevyhradzuje

        zaškolenie Technická inšpekcia.

 

     - Havarijná služba 24 hodín denne (non stop).

        Pod pojmom havarijný stav sa rozumie stav výťahu, ktorý môže alebo ohrozuje bezprostredne  

        život, zdravie alebo bezpečnosť užívateľov.