Beethovenova 26,

Trnava

917 08

 

Tel.: +421905 384 714

Mail: ttvytahy@gmail.com

 

Tel.: +421 905 345 298

Mail: ttvytahy@gmail.com

Kontakt

TT-VYTAHY.SK © 2014 All Rights Reserved

Navigácia

 

Súčasný stav

Pravidelným vykonávaním predpísaných revíznych prehliadok a skúšok sa minimalizuje poruchovosť výťahov... [VIAC]

Možnosti riešenia problémov s výťahom sú tri: postupná modernizácia, rekonštrukcia a výmena výťahu... [VIAC]

Väčšina výťahov na Slovensku bola nainštalovaná už pred viac ako 30 rokmi... [VIAC]

Rekonštrukcie, výmeny

Servis, odborné prehliadky

Možnosti riešenia problémov s výťahom sú tri: postupná modernizácia, rekonštrukcia a výmena výťahu... [VIAC]

Rekonštrukcie, výmeny

Prvou možnosťou je postupná modernizácia výťahu, ktorá sa vykonáva v etapách, zvyčajne v priebehu piatich rokov. V závislosti od stupňa modernizácie, teda počtu výmeny dôležitých komponentov výťahu, závisí výsledná cena. Existujú rôzne úrovne modernizácie, od jednoduchých estetických úprav až po náročné kompletné výmeny všetkých nosných, bezpečnostných, ovládacích a pohonných komponentov tak, aby výťah spĺňal všetky v súčasnosti platné normy.

Výhodou modernizácie je možnosť rozdeliť jej priebeh a tým aj financovanie celého procesu obnovy do niekoľkých menších etáp.

 

Nevýhodou modernizácie je problematické určovanie záručnej lehoty, ak sa výťah pokazí. Odstránenie bezpečnostných rizík vzhľadom na platné normy je postupné – medzi jednotlivými etapami zostávajú zvyškové riziká, problematické nadväznosti jednotlivých etáp vzhľadom na menené komponenty, spájanie nových komponentov so starými.

Druhá možnosť obnovy výťahu je jeho rekonštrukcia. Rekonštrukcia existujúceho výťahu spočívav takých úpravách a výmene komponentov, aby spĺňal všetky požiadavky platnej legislatívy. Rekonštrukcia sa vykonáva jednorazovo a po jej ukončení treba vykonať úradnú skúšku v prítomnosti autorizovanej osoby – inšpektora zdvíhacích zariadení.

 

Výhodou rekonštrukcie je rýchle dosiahnutie súladu s platnými normami a predpismi, nižšia cena v porovnaní s cenou za celkovú výmenu výťahu, kratší čas realizácie.

 

Nevýhodou rekonštrukcie je, že hlavné časti výťahovej technológie zostávajú pôvodné, problém predstavuje aj určovanie záručnej lehoty v prípade poruchy výťahu, spájanie nových komponentov so starými, kompromisy z hľadiska estetickej úrovne a vyššie jednorazové finančné náklady ako za modernizáciu.

Možnosti riešenia 

 

Možnosti riešenia problémov s výťahom sú tri: postupná modernizácia, rekonštrukcia a výmena výťahu.

Tretia možnosť, ako zabezpečiť užívateľom požadovanú úroveň prepravy, je kompletná výmena celého výťahu. Z krátkodobého hľadiska ide síce o finančne náročnejší variant, ale z dlhodobého hľadiska je pre užívateľov výhodnejší. Inštaláciou nového výťahu sa zrealizujú všetky etapy obnovy naraz.

 

Výhodou kompletnej výmeny je okamžité dosiahnutie vyššej kvalitatívnej úrovne výťahu, ktorý je v súlade s platnými bezpečnostnými a technickými normami EÚ. Vlastníci sa v budúcnosti vyhnú problémom, ktoré vyplývajú z možnej odstávky výťahu pre nesplnenie bezpečnostných noriem. Tie budú musieť nakoniec všetky výťahy spĺňať. Zároveň sa zníži energetická náročnosť prevádzky, hlučnosť, náklady na opravu a servis a na celý výťah sa vzťahuje záručná lehota.

 

Nevýhodou kompletnej výmeny sú vyššie jednorazové finančné výdavky spojené s výmenou. Tu sa vlastníkom naskytá možnosť využiť bankové úvery. Financovanie výmeny výťahu prostredníctvom úveru zvyšuje dostupnosť nových moderných výťahov pre všetkých majiteľov bytov a eliminuje nevýhodu vyšších jednorazových finančných nákladov. Splátky úveru predstavujú porovnateľné finančné zaťaženie ako etapovité modernizovanie rozložené na päť až šesť rokov.

Pri rozhodovaní o rozsahu prác pri komplexnej revitalizácii Vášho bytového domu sa skoro vždy rieši otázka rekonštrukcie výťahu v konkrétnom bytovom dome. Ponúkame Vám niekoľko praktických rád a zdôvodnení, ako sa rozhodnúť správne:

 

Výťahy ,uvedené do prevádzky pred rokom 1990 sú poruchové, nehovoriac o ich estetickej stránke, sú morálne aj technicky zastaralé. Ich stav je na dnešné podmienky nedostačujúci, ako aj nároky na bezpečnosť prepravovaných osôb predstavujú zásadnú zmenu.

 

Naši odborníci Vám poradia pri správnom rozhodovaní, zabezpečíme realizáciu diela od prvotnej obhliadky, zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie až po odovzdanie diela v súlade so všetkou súvisiacou legislatívou. V prípade financovania rekonštrukcie Vášho výťahu formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, príp. iného komerčného úveru Vám naša spoločnosť zabezpečí všetku potrebnú dokumentáciu a podklady.

Zmena Vám prinesie: 

Myslíme na budúcnosť

Ponúkame systémové riešenia na mieru, ktoré sa zhodnotia pri každom ďalšom krokumodernizácie a rekonštrukcie. To znamená, že nenavrhneme provizórne „záplaty“ na staré výťahové zariadenia a komponenty, ktoré by sa museli pri dodatočných úkonoch nahrádzať.

 

Pripravíme podmienky na postupnú modernizáciu bez potreby zásahov do už existujúcich inštalácií.

 

Neradi by sme míňali Vaše peniaze za jednorazové krátkodobé opravy, ale naopak, zhodnotili ich ako Vašu investíciu.

Typy výťahov používaných pri rekonštrukciách:

TOV 320/1 - trakčný osobný výťah

nosnosť-320 kg, 4 osoby, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 350/1 – trakčný osobný výťah

nosnosť- 350 kg, 4 osoby, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 400/1 – trakčný osobný výťah

nosnosť – 400 kg, 5 osôb, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 450/1 – trakčný osobný výťah

nosnosť 400 kg, 6 osôb rýchlosť, 1m/s

 

 

BOV 320/0,63 – bubnový osobný výťah

nosnosť 320 kg, 4 osoby, rýchlosť 0,63 m/s

 

 

TOV 800/1 – trakčný osobný výťah

nosnosť 800 kg, 10 osôb, rýchlosť 1m/s

 

 

TOV 1000/1 – trakčný osobný výťah

nosnosť 1000 kg, 13 osôb, rýchlosť 1m/s

Možnosť všetkých typov:

Výťahové zariadenie, ako aj elektrická časť vrátane rozvádzača je českej výroby a servis môže vykonávať každá firma s oprávnením na výťahy.

Vyhotovenie stien:

- podlaha je tvorená odľahčenou

  plechovou podlážkou. Táto podlážka je

krytá špeciálnou krytinou znášajúcou

  záťaž : ALTRO - dodávaná v rôznych  

  farbách.

 

- bočné a zadné steny sú obojstranne

  pozinkovaný plech, potiahnutý za

  tepla polyrey rôznych vzorov a farieb.

 

- okopové plechy o výške 100 mm sú z  

  nehrdzavejúcej ocele brus

 

- madlo z nereze

 

- zrkadlo

Osvetlenie:

- stropné svietidlá sú dodávané vo forme LED diód

Ovládacie panely:

 

- všetky kabíny sú dodávané s ovládacím tablom s oválnymi tlačidlami v nehrdzavejúcej oceli v antivandálnom prevedení s 10 mil. spínacích cyklov

Kabínové dvere:

 

- BUS, rozmer 800x2000

 

- nerez panely

 

 

Šachtové dvere:

 

- Ručné dvere KOVOT,alebo podľa výberu  

  zákazníka

 

- Kompletne vybavené dvere, pánty napravo

  pri pohľade z nástupišťa, vnútorné rozmery

  800x2000mm

 

- Madlo - nerezové priemer 25mm, dĺžka

  450mm,

 

- Priehľadné okno, nástrek RAL podľa výberu

  zákazníka

 

- Dverná uzávierka WYKOV 

Riadenie výťahu

 

Je mikroprocesorovým rozvádzačom do 16-tich staníc. V rozvádzači je osadený frekvenčný menič . Plný zber, alebo zber smerom dolu, minimalizácia mechanických spínacích elementov, možnosť programovania a zálohovania dát prostredníctvom PC, ku spojeniu dvoch výťahov do duplexu stačí prepojiť rozvádzače káblom bez prídavných dosiek, chybné stavy sa zapisujú do pamäte pre neskoršiu analýzu - osvedčený riadiaci systém-4VDN. Pri výpadku el. energie sa uvedie do činnosti núdzové LED osvetlenie vrátane podsvietenia  tlačítok v klietke  a na požiadanie zákazníka ponúkame núdzový dojazd do najbližšej stanice.

Pohon výťahu

 

Stroj S3 TOV 400/1, elektromotor 4kW, brzda 48V-DC, český stroj, alebo ALBERTO SASSI, s dlhoročnou tradíciou

Vybavenie výťahu

 

Gong pri dojazde do stanice ,digitálny indikátor LCD : pozícia výťahu v kabíne a vo východzej stanici – LCD smerová signalizácia v ostatných staniciach, núdzové osvetlenie, , váženie kabíny s ukazovateľom v kabíne preťaženie, čelné dosky nerez, hovorové zariadenie v kabíne – telefónny komunikátor vyvedený na dispečing.

 

- zvukový signál (gong) pri dojazde do stanice

- digitálny indikátor pozície a smeru jazdy výťahu v kabíne

- potvrdenie voľby

- signalizácia preťaženia na ovládacom paneli v kabíne

- núdzové osvetlenie kabíny LED

- nerezové presvetľovacie antivandálne tlačítka

- panely tlačítok v prevedení nerez - lesk

- dorozumievacie zariadenie v kabíne (telefón)

Opláštenie výťahovej šachty

 

Opláštenie výťahovej šachty zahŕňa demontáž zábradlia a pôvodného ohradenia výťahovej šachty.

 

Odvoz, likvidácia pôvodného ohradenia a stavebného odpadu.

 

Montáž nového opláštenia spĺňajúceho STN 81-1 vrátane certifikátu certifikovaným materiálom

 

Povrchová úprava prevedená interiérovým náterom (farba náteru podľa

výberu zákazníkom).

 

Montáž pôvodného zábradlia, príp. výroba a montáž nových schodiskových madiel.

V cene je vždy zahrnuté :

 

- Všetky práce nutné k perfektnému prevedeniu diela, t.j.:

- cena vlastného zariadenia

- doprava na miesto montáže

- vlastná montáž

- sprievodná technická dokumentácia výťahu

- posúdenie zhody v spolupráci s TI

- odvoz stavebného odpadu jednotlivých dielov pôvodného zariadenia a jeho

- následného uloženia na skládku

- všetky potrebné murárske a maliarske práce

- odovzdanie výťahu zákazníkovi

Dodacie podmienky

 

Termín dodávky výťahu sa uskutoční 8 týždňov po podpísaní zmluvy a po technickom vyjasnení.

Doba montáže 3 – 5 týždňov. Doba odstavenia výťahu max 3 týždne.

Platobné podmienky podľa súpisu prevedených prác a dodávok.

Na dodané zariadenie poskytujeme 48 - mesačnú záruku podľa záručných podmienok.

Garantujeme všetky náhradné diely po dobu min. 10 rokov na celý výťah.

Výťah spĺňa všetky požiadavky noriem STN EN 81-1+A3

Odovzdanie výťahu

 

Uvedenie výťahu do prevádzky v zmysle platnej legislatívy ,nariadenia vlády SR č.571/2001Z.z. Posúdenia zhody na výťahoch STN EN 81-1+A3 : 2000 bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.

 

Výťah musí byť odovzdaný do prevádzky posúdením zhody - Technická inšpekcia NITRA