Beethovenova 26,

Trnava

917 08

 

Tel.: +421905 384 714

Mail: ttvytahy@gmail.com

 

Tel.: +421 905 345 298

Mail: ttvytahy@gmail.com

Kontakt

TT-VYTAHY.SK © 2014 All Rights Reserved

Navigácia

 

M.R. Stefánika 18 - 26, Sered´

Výmena 5 ks výťahov

Termín realizácie: november, december /2013

Pred komplexnou výmenou

Pôvodný výťah

Po komplexnej výmene

Nový výťah

'

ˇ