Beethovenova 26,

Trnava

917 08

 

Tel.: +421905 384 714

Mail: ttvytahy@gmail.com

 

Tel.: +421 905 345 298

Mail: ttvytahy@gmail.com

Kontakt

TT-VYTAHY.SK © 2014 All Rights Reserved

Navigácia

 

Hlboká 1 - 3, Trnava

Výmena 3 ks výťahov

Termín  realizácie: november,december/2013

Pred komplexnou výmenou

Pôvodný výťah

Po komplexnej výmene

Nový výťah